AYVALIK ENDÜSTRİYEL PEYZAJI DOĞAL ve KÜLTÜREL MİRASLARIN KORUNMASI YAKLAŞIMI

  • Ağustos 28, 2023

Etkinlik Hakkında

Ayvalık, jeolojik süreçlerden ortaya çıkan doğal miras alanlarının içerisinde, antik dönemden günümüze farklı dönemlerde farklı yaşamlara ev sahipliği yapan çok katmanlı yapıya sahip, bir yerleşim bölgesidir.

Doğanın bizlere sunduğu doğal miraslarımızdan deniz ekosistemi, içerisinde farklı türlerin yaşam alanlarını sağlarken, içinde bulunan çok sayıdaki adalar canlılara yerleşim imkanı tanıyan; tarımsal alanlar, tuzlalar, zeytinlikler, dini yapılar ve konutlar gibi birçok kültürel miras yapısına ev sahipliği yapar durumdadır.

Anakara üzerinde, deniz kıyısında konumlanan taş ocaklarından elde edilen sarımsak taşı ile inşa edilen anıtsal yapıların ve konutların oluşturduğu bölgedeki insan yaşamı ise kenti planlayacak kapasitede Endüstriyel Miras alanlarını oluştururken bu süreçlerin içerisinden sanat ve zanaat gibi özel becerilerin gelişmesini sağlamaktadır.

Bu özellikleri ile Ayvalık; doğal alanların üzerinde yıllar içerisinde oluşturduğu kültürel miraslar ile “birlikte yaşamanın” büyük hassasiyetler gerektirdiği, UNESCO Dünya Mirası kriterlerine göre “istisnai evrensel değerler” taşıyan bir kenttir.

Tüm bu sebeplerle; Denizel alan, adalar, tuzlalar, zeytinlikler ve taş ocakları başta olmak üzere doğal miraslarımız ile tarımsal alanlar, anıtsal yapılar, konutlar, sanat/zanaat ve endüstri mirasımız başta olmak üzere kültürel miraslarımızda alınacak kararlar ve uygulamalarda “koruma” kavramı öncelikli olarak ele alınmalıdır.

Doğal sit alanları ile tabiat parkının gerektirdiği koruma normları gibi kentsel sit alanları için 2863 Sayılı Kanunla belirlenen yasalar ve koruma ilkeleri gereğince tüm yaklaşım ve uygulamalar belirli bir yöntem ve süreçle geliştirilmelidir.

Yasa ve yönetmeliklerin öncesinde Ayvalık gibi doğal, arkeolojik ve kentsel sit alanları olan, UNESCO Dünya Mirası olacak kapasitede üstün değerlere sahip bir kentte; bilimsel yaklaşımlarla oluşturulan koruma anlayışını içeren bir yaşam şeklini belirlemek, buna göre kullanım ve öneri getirecek yaklaşımlar sunmak, uygulamak en öncelikli yaklaşımımız olmalıdır.

Fotoğraflar: Bülent KÜRŞAT

Grafikler: Ayvalık Alan Başkanlığı

Yaklaşan Etkinliklerimiz

Yakın zamanda olacak etkinliklerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşın.

error: