İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYELERİ İLE BİR ARAYA GELEREK, ÖĞRENCİ PROJELERİ ÜRETİMLERİ ÜZERİNE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK

  • Nisan 10, 2023

Etkinlik Hakkında

Ayvalık ‘ın Kentsel ve Mimari Tasarım Süreçlerine Öneriler Sunmak Amacıyla İstinye Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyeleri ile Bir Araya Gelerek, Öğrenci Projeleri Üretimleri Üzerine Görüşme Gerçekleştirdik

19 Ocak tarihinde çevrimiçi buluşma olarak gerçekleştirdiğimiz ilk tanışma ve görüş bildirme toplantımızda alınan kararlardan bir tanesi, Ayvalık ‘ta gerçekleşecek sunumlar ve bunlar üzerinden gerçekleştirilecek alan gezisi idi. Bu bağlamda lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında okuyan mimarlık öğrencileri ile Ayvalık kentsel sit alanı içerisinde gerçekleştirilebilecek çalışma programları vasıtasıyla dünya mirası çalışmalarında eksik kalan bölümlere altlık oluşturulması kararlaştırılmıştır.

Ayvalık sahasında ki ilk buluşmada, 10 Nisan tarihinde ofisimizde yapılan ön toplantıda; Ayvalık’ın tarihsel süreci ile kentsel gelişiminde önemli aşamalar olarak kaydedilen iki konu hakkında sunumlar yapılarak, 11 Nisan tarihinde kültürel ve endüstriyel rotalar üzerinden saha çalışması gerçekleştirilmiştir.

İstinye Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinden; Kültürel miras koruma programı uzmanı ve ICOMOS üyesi Dr.Öğr.Üyesi Erkan Kambek, kentleri mekanlar/sınırlar/sosyal ilişkiler üzerinden inceleyen çalışmasıyla Dr.Öğr.Üyesi Hale Sinirlioğlu ve Herkes İçin Mimarlık Derneği temsilcisi Öğr.Gör.M.Sarper Takkeci’nin bulunduğu çalışmamıza; Sanat Yönetimi uzmanı Ecem Erinanç, Kültürel Miras üzerine çalışmalar gerçekleştiren Öğr.Gör.Seda Naniç Zeybek ile İmroz’da “Türkleştirme” politikaları kapsamında kurulan iskân köyleri ile birlikte uygulanan devlet politikaları üzerine tez çalışan Sosyolog Ekin Yıldırım’da desteklerini sundular.

Ayvalık Alan Başkanlığı olarak başta kentsel sitteki niteliksiz onarımlar ile tarihi dokuda yeni yapılaşma sorunları üzerinden acil konuları ileterek endüstri mirasının işleve yönelik GIS ve BIM tabanlı envanterin oluşturulması, yapı tipolojilerinin çalışılması bakımından Dünya Mirası sürecinde acil ihtiyaç programımızı paylaştık ve ilerleyen dönemde öğrenci projeleri için konu başlıklarını sunduk. Bir sonraki toplantıda Ayvalık, İstanbul’da konuşulup, tartışılacak ve konu başlıkları netleştirilecek.

Yaklaşan Etkinliklerimiz

Yakın zamanda olacak etkinliklerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşın.

error: