Dünya Mirası Alanının Belirlenmesi

Dünya Mirası Alanının Belirlenmesi-

Dünya Miras Listesi’ne girecek mirasların aşağıdaki 3 koşulu sağlaması gerekmektedir;

1-Taşınmaz olması,

2-Somut olması

3-İstisnai doğal ve/veya kültürel miras olarak

değerlendirilmesi gerekir.

Kültürel Miras / Cultural Heritage

Anıtlar: Mimari çalışmalar, anıtsal heykel ve boyamalar, mağara evler, tarih, sanat ve bilim alanında istisnai evrensel değere sahip özellikleri olan yapılar.

Bina Grupları: Mimarisi, homojenliği veya peyzajı nedeniyle ayrı veya bağlantılı bina grupları, tarih, sanat ve bilim alanında istisnai evrensel değere sahip özellikleri olan yapılar.

Alanlar: İnsanoğlunun veya hem insanoğlu hem de doğanın birlikte oluşturduğu, istisnai evrensel değere sahip tarihi, estetik, etnolojik, antropolojik özellikleri olan arkeolojik alanlar ve sitler.

Kültürel Peyzajlar: Doğa ve insan ortaklığı ile oluşmuş kültürel oluşumlar.

Doğal Miras / Natural Heritage

Doğal özellikler içeren fiziki veya biyolojik oluşumlar, estetik veya bilimsel alanında istisnai evrensel değere sahip özellikleri olan oluşumlar,

Jeolojik veya fizyografik oluşumlar, tam olarak belirlenmiş tehlike altındaki bitki veya hayvan türlerinin habitatını oluşturduğu bilimsel olarak ve korunma bakımından istisnai evrensel değere sahip özellikleri olan,

Doğal alanlar veya tam olarak belirlenmiş doğal alanların oluşturduğu bilim, korunma durumu ve doğal güzellikleri bakımından istisnai evrensel değere sahip özellikleri olan alanlar.

Karma Miras / Mixed Heritage Sites

Uygulama Rehberinde yer alan hem doğal hem de kültürel miras kriterlerinden her ikisini de barındıran miraslardır.

UNESCO Küresel Jeoparkları (Global Geopark Network, GGN)

Uluslararası Yerbilimleri ve Jeoparklar Programı (IGGP) Tüzüğü kabul edilerek, UNESCO Küresel Jeoparkı kavramı oluşmuştur.

UNESCO Küresel Jeopark Ağında 2021 yılı itibariyle 44 ülkeden 161 Jeopark bulunmaktadır.

Türkiye’nin ilk ve tek UNESCO Jeoparkı Manisa’da bulunan Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı ’dır.

İda-Madra UNESCO Küresel Jeoparkı

İkinci UNESCO Jeopark Adayımız ise Balıkesir ve çevre bölgesini kapsayan İda-Madra UNESCO Küresel Jeoparkı ’dır.

Web adresi: www.idamadrageopark.com

Tüm Sorularınız, Görüşleriniz ve Önerileriniz İçin Bize Ulaşın.

error: