Tarım

Ayvalık ilçe sınırlarında toplam 28.400 ha alanda; 21.778,30 ha tüm tarım alanlarını oluşturmaktadır. Bu alanın 5.450 ha kısmı sulanan tarım arazisi, 4.592 ha ormanlık alan vasfında iken 1.500 ha ise çayır ve mera alanıdır. 17.030 ha kapsayan bölge zeytinlik olarak kullanılmakta ve işlenebilir arazi dağılımında %78,20 ile başı çekmektedir. Tarla alanları 2.711 ha ile %12,45lik dilimi oluştururken 1.485 ha kapalı ve açık alanda sebze ekimi, 213 ha alan meyve ekimi ve 40 ha alan ise bağ alanı olarak değerlendirilir.

Ayvalık Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’nden edinilen istatistikî veriler ışığında;

Ayvalık’ta yağlık zeytin üretimi, sofralık zeytin üretimine nazaran daha fazladır. Yağlık meyve veren zeytinlikler daha geniş alana yayılmaktadır. En çok üretilen sofralık zeytin çeşitleri ise Gemlik, Trilye ve Domat çeşitleridir.

Ayvalık’ta tarımsal üretimin başında zeytin gelir. En çok üretilen sofralık zeytin çeşitleri ise Gemlik, Trilye ve Domat çeşitleri iken yağlık zeytinde Ayvalık çeşidi öne çıkar.

Sofralık zeytin üretimi 2004 yılında; 1600 da alanda, 17 Kg/Meyve Veren Ağaç oranıyla toplam 298 ton iken, 2021 yılında ekili alan 2000 da’a yükselmiş, 40 Kg/Meyve Veren Ağaç oranıyla toplam 2000 ton sofralık zeytin elde edilmiştir. Ancak yağlık üretimdeki yıllara göre artış/düşüş şeklinde her yıl değişkenlik göstermektedir. Sofralık zeytinde 2004-2021 yılları arasında en verimli geçen yıl 2019 olup 59 Kg/Meyve Veren Ağaç ile yıllık 2944 ton zeytin üretimi yapılmıştır.

Yağlık zeytin üretimi 2004 yılında 154.960 da alanda, 17 Kg/Meyve Veren Ağaç oranıyla toplam 29.570 ton iken, 2021 yılında ekili alan 171.000 da’a yükselmiş, 21 Kg/Meyve Veren Ağaç oranıyla toplam 38.364 ton yağlık zeytin elde edilmiştir. Ancak yağlık üretimdeki yıllara göre değişim sofralık zeytin üretimindeki gibi artış/düşüş şeklinde her yıl değişkenlik göstermektedir. Yağlık zeytinde 2004-2021 yılları arasında geçen en verimli yıl 2005 olup 40 kg/ meyve veren ağaç ile yıllık 69.577 ton yağ üretimi yapılmıştır.

2021 yılı itibariyle; Sofralık zeytinlerde 2000 da alanda 50.000 meyve veren yaşta ağaca karşılık, 3.000 adet meyve vermeyen yaşta ağaç sayısı bulunmaktadır. Yağlık zeytinlerde 171.000 da alanda 1.815.500 adet meyve veren yaşta ağaca karşılık, 126.000 adet meyve vermeyen yaşta ağaç sayısı tespit edilmiştir. Tüm üretimi değerlendirdiğimizde 172.870 da alanda 1.862.500 adet meyve veren yaşta ağaç ve 129.000 adet meyve vermeyen yaşta ağaç bulunmaktadır.

Kayıtlı toplam 78 adet işletme; zeytin ve zeytine dayalı üretim alanında çalışmaktadır. 2021 yılında 8140 kg zeytin ve 404297 kg zeytinyağı ihraç edilmiştir.

Ayvalık’ta yerleri tespit edilen yel değirmenlerinin varlığı ve sayısı bizlere bölgede tahıl üretiminin döneminde yüksek bir kapasitede olduğunu belirtirken, Ayvalık Adalarında tespit edilen tarımsal amaçlı teraslar ve Osmanlı Devlet Arşivleri’nden elde edilen tahıl üretimi ve ihracat bilgileri, zeytine dayalı endüstri döneminden öncesinde de Ayvalık’ın tarıma dayalı mimari ve teknolojiyle ilişkisini sunmaktadır. Endüstriyel peyzaj bağlamında Ayvalık, iç denizinin kıyı hattında oluşan sanayi yapıları ve buna bağlı kentsel planlamanın ana unsurları olan zeytinyağı ve sabun üretiminin temelinde yatan zeytin meyvesi; Ayvalık kentsel yerleşiminin doğusundaki tepe yamaçlarında yoğunlaşmakta ve çok geniş bir coğrafyada yayılı olan zeytinliklerde üretimine devam edilmektedir. Güneyde bulunan verimli alüvyon topraklarına sahip Altınova (Ayazmend) ise isminden de anlaşılacağı üzere bölgenin tarımsal üretimini her dönem karşılamaktadır. Geçmişten günümüze Ayvalık’ın endüstri kentine evrilmesi sürecinde en önemli girdi her zaman tarımsal üretim olmuştur. Bu sebeple günümüzde Ayvalık’ta en yüksek teknoloji kullanılarak bilimsel metotların ışığında zeytin ve zeytine dayalı üretim devam etmekte olup, aynı zamanda geleneksel yöntemlerden elde edilen bilgi ve tecrübe özel üretimlerde kullanılmaktadır.

[1] Ayvalık Ticaret Odası – ATO Ayvalık Ekonomi Raporu 2020
https://ayvalikto.org.tr/wp-content/uploads/2022/05/AYVALIK-EKONOMI-RAPORU_2020.pdf

[2] Ayvalık Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’nden alınan resmi veriler.

Tüm Sorularınız, Görüşleriniz ve Önerileriniz İçin Bize Ulaşın.

error: