Ayvalık ‘ın UNESCO Dünya Mirası Süreci

Ayvalık ‘ın UNESCO Dünya Mirası SüreciK R O N O L O J İ

2015 Ayvalık’ın UNESCO Dünya Mirası Listesi ‘ne girmesine yönelik ilk çalışmalara başlanmış, arka arkaya toplantı ve çalıştaylar düzenlenerek, yol haritası belirlenmiştir.

24.07.2015 Birinci Arayış Toplantısı; Ayvalık ilçesinin evrensel değerinin ortaya çıkarılması ve UNESCO Dünya Mirası Listesi kriterlerine uygunluğunun araştırılması üzerine görüşme yapılması ve tartışılması adına; Dr.Fazıl Doğan Pirina Fabrikası / Kırlangıç Zeytinyağı Fabrikası ‘nda bulunan Kent Konseyi Toplantı Odası’nda bir araya gelindi.

1. Arayış Toplantısı Tutanağı’na buradan ulaşabilirsiniz

28.08.2015 İkinci Arayış Toplantısı; Ayvalık’ın üstün evrensel değerinin ortaya çıkarılması için yapılacak çalışmaların temeli sayılan “Mevcut Durum Analizi”nin değerlendirilmesi, Ayvalık’ın UNESCO Dünya Mirası Listesi kriterlerine uygunluğunun tartışılması, üstün evrensel değerin ortaya çıkarılması ve tartışılması adına Ayvalık Belediyesi Tarihsel Zeytin Galerisi’nde ikinci kez bir araya gelindi.

2. Arayış Toplantısı Tutanağı’na buradan ulaşabilirsiniz

09.10.2015 Üçüncü Arayış Toplantısı; Ayvalık’ın üstün evrensel değerinin ortaya çıkarılması için yapılacak çalışmaların temeli sayılan, 2. Arayış Toplantısı’nda şekillendirilen “Mevcut Durum Analizi”nde yapılan değişikliklerin görüşülmesi ve analizden çıkan notlar doğrultusunda oluşturulan “Eylem Planı”nda yer alacak eylem maddelerinin belirlenmesi adına, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli 19. yüzyıl endüstri mirası örneği olan Ayvalık Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Fahamat – Ali Kemal Sabuncugil Eğitim Evi’nde üçüncü kez bir araya gelindi.

3. Arayış Toplantısı Tutanağı’na buradan ulaşabilirsiniz

4-6.12.2015  Ayvalık UNESCO Dünya Mirası Listesi Yolunda Çalıştayı; 4-5-6 Aralık 2015 tarihlerinde bugüne kadar Ayvalık üzerine çalışmaları bulunan kişiler toplanarak, 4-5 Aralık 2015 tarihlerinde bu çalışmaların sunumları gerçekleştirilmiş, son gün ise 4 gruba bölünen katılımcılar ile “Düşünce Atölyeleri” adı verilen çalışma gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay Bildirisine buradan ulaşabilirsiniz

08.02.2016 Geçici Listeye Başvuru Dosyası, Ayvalık Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’na iletilmiştir.

Geçici Liste Başvuru Dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru Dosyası Görselleri 01’e buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru Dosyası Görselleri 02’ye buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru Dosyası Görselleri 03’e buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru Dosyası Kaynakçasına buradan ulaşabilirsiniz.

15.04.2017 Ayvalık, “Ayvalık Endüstriyel Peyzajı” ismiyle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine kaydedilmiştir. https://whc.unesco.org/en/tentativelists/6243/

02.04.2018 tarihli ve 026736 sayılı onay doğrultusunda Ayvalık Yönetim Planı protokolü, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ayvalık Belediyesi arasında imzalanarak yetki ve görev paylaşımı gerçekleştirilmiştir.

15-18.10.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ayvalık’ta yönetim alanı sınırının belirlenmesi amacıyla arazi çalışmaları ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir.

12.11.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ayvalık Belediyesi öncülüğünde, yereldeki paydaşların katkılarıyla önerilen Öneri Yönetim Alanı sınırlarını onaylamış ve 30 gün içerisinde görüş almak amacıyla ilgili Kurum ve Kuruluşlara iletmiştir.

02.03.2019 tarihli ve 168666 sayılı Makam Oluru ile “Ayvalık Yönetim Alanı” sınırları onaylanarak, yürürlüğe girmiştir.

10.07.2019 Yönetim planında alana ilişkin geliştirilecek politika ve stratejilerin belirlenmesi için verilerin toplanması ve değerlendirilmesi amacıyla geniş katılımlı bir toplantı düzenlendi.

06.01.2021 tarih ve 18 numaralı Meclis Kararı ile UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Birimi, Ayvalık Belediyesi bünyesinde kurulmuştur.

28.01.2021 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde kurulan birimde çalışacak Arkeolog, Jeofizik Y. Mühendisi, Mimar, Şehir Plancısı ve Tarihçiden oluşan 5 kişilik ekip belirlenmiş ve ilk toplantısını Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve Öğr.Gör.Yaşagül Ekinci koordinatörlüğünde gerçekleştirerek çalışmalarına resmen başlamıştır.

2021 yılı boyunca ekip içi eğitimler sürdürülmüştür ve halen devam etmektedir. Eğitim ve bilgi seviyesini artırmak amacıyla Yerelde Görüşmeler çalışmalarına başlanmış olup halen devam etmektedir. Yerelde Görüşmeler bölümü için tıklayınız

2021 Aralık ayından itibaren Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi başta olmak üzere kurum ve kuruluşlar ile yapılacak çalışmalara yönelik yol haritaları görüşülmeye başlanmıştır. Balıkesir Valiliği önderliğinde, Balıkesir genelindeki çalışmaları koordine edebilmek amacıyla Yürütme Kurulu oluşturulmuştur.

Yürütme Kurulu şu üyelerden oluşmaktadır:

  • Balıkesir Valiliği – AB ve Dış İlişkiler Müdürlüğü
  • Balıkesir Büyükşehir Belediyesi – Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü
  • Balıkesir Üniversitesi
  • Balıkesir Müze Müdürlüğü
  • Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
  • Güney Marmara Kalkınma Ajansı
  • Ayvalık Belediyesi – Ayvalık Alan Başkanlığı

2022 Haziran itibariyle Ayvalık ‘ın Üstün Evrensel Değerleri ve Miras Yönetimine ilişkin yerel halkın farkındalığını artırmak için “ UNESCO Dünya Mirası Adayı Ayvalık “ Panel Serisine başlanmıştır. Paneller bölümü için tıklayınız

Ayvalık Alan Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen tüm çalışmalar bilgi paylaşımı ve şeffaf çalışma sürecinin sağlanması amacıyla 2 aylık faaliyet raporları ile kayıt altına alınarak, arşivlenmekte ve paylaşılmaktadır. Faaliyet Raporları bölümü için tıklayınız

Tüm Sorularınız, Görüşleriniz ve Önerileriniz İçin Bize Ulaşın.

error: