Budama

Budama yılın her mevsiminde yapılabilir ancak; genellikle ilkbaharda yeni sürgünler başlamadan önce uygulanır. Genç fidanlar iki üç yıl budanmaz. Sonra hangi dalların ana taç dalı olarak bırakılacağına ve hangi dalların kesileceğine karar verilir. Üç, dört ana dal büyümeye bırakılır.

Zeytin ağacı biçimini aldıktan sonra, ürünü artırmak amacıyla ağacın orta tarafını kapatan dik odun dalları kesilir. Güneşi almaya engel olan ince dallar ayıklanır. Son zamanlarda zeytin ağacının boyunun kısaltılmasına yönelik budama yapılmaktadır. Böylece ürün alınması daha kolay olur.

Ağacı budama, elde edilmek istenen tane miktarı ve boyutuna göre de yapılmaktadır. Sofralık yeşil ve siyah zeytin üreticileri, daha iri tane elde etmek amacıyla dalları seyreltirler ya da meyveleri elle seyreltirler. Gençleştirme budaması, verimden düşmüş ağaçları yeniden verimli hale getirmek için yapılır. Bunun için ağacın ana dalları ya tamamen ya da sırayla üç dört yıl ara verilerek budanır. Böylece gövdesi yaşlı ama ürün dalları genç bir ağaç elde edilir. Dal kesimleri meyilli olarak yapılır.

Zeytin ağacı budandığı zaman kesim yerleri ardıç katranı ya da göztaşı ve kireç karışımı bulamacı ile kapatılır.

Hastalıklı zeytin ağaçları bir yıl, bazen daha fazla budanmaz. Genellikle yaz ayları tercih edilir ve kesilen hastalıklı dallar derhal yakılır. Kullanılan aletler sık sık dezenfektan eriyiğine batırılır. Hastalığın diğer ağaçlara geçmesi engellenir.

Tüm Sorularınız, Görüşleriniz ve Önerileriniz İçin Bize Ulaşın.

error: