Panel ve Odak Toplantıları

PANEL VE ODAK TOPLANTILARI

2021- 2022

04.09.2022 – GELECEĞİN AYVALIK’INI TAHAYYÜL ETMEK, AYVALIK’IN GELECEĞİ HAKKINDA FİKİRLERİMİZİ PAYLAŞMAK AMACIYLA ŞEYTANIN BAHÇESİ’NDE ODAK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİK

Ayvalık’ın UNESCO DML için çalışmaya başladığımız Alan Yönetimi Planı’na altlık oluşturması, GZFT analizleri için veri sağlaması amacıyla düzenlenen ikinci odak toplantısında, Ayvalık’ın akademi-kültür-sanat-ticaret alanında faaliyet gösteren katılımcılar ile sohbet ederek, dinleyicilerin sorularına cevaplar aradığımız toplantımızı gerçekleştirdik.

Doç.Dr.Serhan ADA‘nın moderasyonundaki toplantıda; Ayvalık Uluslararası Film Festivali Direktörü Azize TAN, Konukevi Seçici Kurul Üyesi Defne KORYÜREK, Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi adına Eren TAPAN, Serbest Danışman Esra BAŞAK, Zeytinyağı Üreticisi Hüseyin KESEBİR, Zeytin ve Zeytinyağı Üreticisi Mustafa KÜRŞAT, Şeytanın Kahvesi İşletmecisi Suat KAÇAK, çöp(m)adam Projesi Koordinatörü Tara HOPKINS, Ressam Tunca SUBAŞI ile Şair Turgut BAYGIN yer aldılar.

Denizel türlerin çeşitliliğinde ortaya çıkan sorunlar, deniz ve çevre kirliliği, zeytinliklerin imar faaliyetleri gibi “olumsuz” değerlendirilmeleri, yerel yönetimlerin Ayvalık nezdindeki çalışmalarda daha aktif olması, yerelde ki sanatçılar ile iletişimin artırılması, koordinasyon ve iletişim eksikliğinin giderilmesi gibi farklı konuların ele alındığı buluşmada “birlikte yönetme” modeli açısından gereken sinerjinin yine yerel halkın ve sivil inisiyatiflerinde yeterince örgütlenmesi ile sağlanabileceği, bu bağlamda yerel yönetimlerin tüm çalışmaların merkezinde ve çoğulcu katılıma açık olması yoluyla, Ayvalık’ta aidiyet duygusunun artırılması gerektiği sonuçlarına varıldı.

Moderatör Doç.Dr.Serhan Ada toplantının bir tanışma ve başlangıç olduğunu, devamı için yeniden bir araya gelineceğini belirterek üç konuya dikkat çekti; Ayvalık’ın kent envanterinin ve arşivinin kurulması, Ayvalık Okulu adı altında tüm akademik çalışmaların toplanması, Ayvalık dışında yaşayan Ayvalıklılarla da benzer bir toplantı yapılması. Böylece toplantıya ait kısa vadeli eylem planları belirlendi. Toplantı notları ise çok yakında rapor olarak paylaşılmıştır.

Odak Toplantısı Raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

19.08.2022 – ADRAMYTTEION KAZI BAŞKANLIĞI EKİBİYLE PANEL GERÇEKLEŞTİRDİK

UNESCO Dünya Mirası Adayı Ayvalık Panel Serisinde; “Adramytteion Etki Alanı Körfez Güney Sahası Arkeoloji Araştırmaları Güncel Belgeleme Çalışmaları, Planlama Süreçlerinde Varsayılan Kültür Envanteri Sorunu” isimli beşinci panelimizin konuşmacıları Adramytteion Kazı Başkanlığı Ekibi idi.

Adramytteion Kazıları Bilimsel Danışmanı ve Edremit Körfezi Yüzey Araştırmaları Başkanı Dr. Öğr. Üyesi H. Murat ÖZGEN, Adramytteion ve Körfez Araştırmaları Heyet Üyeleri; Dr. H. Sercan SAĞLAM, Doç. Dr. Sabriye Çelik UĞUZ ve Prof. Dr. M. Rıfat AKBULUT ‘un konuşmacı olduğu panelde Edremit Körfezi güney sahasında sürdürülen çalışmalarla ilgili güncel veriler sunmuşlardır.

Kültürel peyzajın kamusal planlama süreçlerine dahil edilmesi, “mevzuat gereği” korunması gerekli değerler olarak ele alınmasından öte anlam taşımaktadır. Kültür varlıkları envanterinin saha çalışmalarına dayanan yeterli belgelemelerle sistemli halde güncellenmesi, bu değerlerin korunmasının sürekliliği için oldukça önemlidir. Yerel ve üst ölçekte, gerek bu değerlerin korunması ve yaşatılarak fayda sağlanması ilgisinde (Koruma Amaçlı İmar Planları, üst ölçekli miras listeleri adaylık çalışmaları, alan yönetimi vb.), gerekse farklı ilgide olup kültür mirasının korunması hassasiyetini taşımakla mükellef kamu projelerinde (her ölçekte türlü altyapı projeleri, baraj, maden faaliyetleri vb. özel ve kamusal girişimler) arkeoloji metodolojisiyle üretilen veri setlerinin değeri vazgeçilmez içeriktedir.

Panelde, Adramytteion Kazı Başkanlığı tarafından Tabiat Parkı ve Doğal Sit statüsündeki Ayvalık Adalarını da içeren Edremit Körfezi güney sahasında sürdürülen çalışmalarla, doğal varlıkların ötesinde ilgili üst ölçekli planlara yetersiz halde yansımış bölgenin kültür envanteri özelinde ulaşılan durum özlüce aktarılmış olup, bölgede sürdürülmekte olan kamusal planlama süreçlerinde güncel kültür envanteri ve veri setlerinin önemi vurgulanmıştır.

Sunumlarını gerçekleştiren Adramytteion Kazıları Ekibi üyeleri:

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Murat ÖZGEN

Adramytteion Kazıları Bilimsel Danışmanı / Edremit Körfezi Yüzey Araştırmaları Başkanı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi

Dr. Hasan Sercan SAĞLAM

Adramytteion ve Körfez Araştırmaları Heyet Üyesi

Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) ile Ortaçağ Uygarlığında Yüksek Araştırmalar Merkezi (CESCM)’nde görev almaktadır.

Doç. Dr. Sabriye Çelik UĞUZ

Adramytteion ve Körfez Araştırmaları Heyet Üyesi

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Rıfat AKBULUT

Adramytteion ve Körfez Araştırmaları Heyet Üyesi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı

16.08.2022 – “ENDÜSTRİYEL MİRAS NE ANLATMAK ZORUNDA?” ODAK TOPLANTISI

UNESCO Dünya Mirası Başvuru Dosyası ile birlikte yürütülen Ayvalık Yönetim Planının en önemli ayağı GZFT (Güçlü-Zayıf-Fırsat-Tehdit) analizlerinden oluşmaktadır. Bu kapsamda yürütülen odak toplantıları ile yerelde görüşmeler çalışmaları sayesinde önemli veriler elde edilmektedir. Bu toplantılardan bir tanesi farklı sektörlerden on katılımcının desteği ve Ayvalık Alan Yönetimi Ekibinin katkısı ile Bekir Coşkun kütüphanesinde gerçekleştirildi. Prof.Dr.Kenan Mortan ve Belediye Başkanı Mesut Ergin’in merhum Gazeteci Bekir Coşkun’u anması ile başlayan toplantıda Ayvalık’ın zeytin, endüstri, gastronomi, miras, kültür, sanat ve yönetsel birçok konusu tartışıldı.

Prof.Dr.Abdullah Soykan Midilli’de ki müze örneklerinden ve yağhaneleri çalıştıkları dönemki tecrübelerinden, Defne Koryürek yaşam alanı olarak Ayvalık’ı tercih eden bir girişimci olarak endüstri mirasının korunması için öncelikle zeytinliklerin korunması gerektiğinden, Büyükelçi Gürcan Türkoğlu ise Dünya Zeytin Ağacı Gününün Ayvalık’ta kutlanması önerisiyle, UNESCO’nun koruma-kullanma dengesi üzerinden önerilerde bulunmuştur.

Özgün Zeytincilik-Halil Sucu, Ayvalık Hasat Şenliklerindeki içeriğin yeniden düzenlenmesi ile zeytincilik fuarlarına dikkat çekmiş, Prof.Dr.Kenan Mortan listede yer alan beş endüstri mirası varlık üzerinden Ayvalık ile kıyaslamalı açıklamalarda bulunmuş ve nokta atışı hedeflerin önemine dikkat çekmiştir. Bergama Belediyesi Eski Başkanı Mehmet Gönenç, Dünya Mirası kent Bergama örneği üzerinden yönetsel sorunlar ve çözümlerine dikkat çekmiş, sivil inisiyatif ile kent politikasının oluşturulmasını önermiştir. Kürşat Zeytincilik-Mustafa Kürşat, zeytinliklerdeki ve kent içindeki imar sorunlarının endüstri mirasına olumsuzluklarını belirtmiş ve hazırladıkları müze ile ilgili son gelişmeleri paylaşmıştır. Prof.Dr.Serhan Ada ise süreçte hammadde ve aktörlerin ilişkisine dikkat çekerek, çalışma yapan akademik kurumların tek çatı altında birlikte çalışmalarını ve sanat/zanaat ilişkisine vurgu yapmıştır.

Toplantı Raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

29.07.2022 – PROF. DR. NESLİHAN DOSTOĞLU PANELİ

UNESCO Dünya Mirası Adayı Ayvalık Panel Serisinde; “UNESCO Dünya Mirası Bursa: Sürecin Değerlendirilmesi ve Gelecekten Beklentiler” İsimli Dördüncü Panelimizin Konuşmacısı Prof. Dr. Neslihan DOSTOĞLU

Ayvalık, 2015’te arayış toplantıları ve çalıştaylar düzenlenerek başlayan sürecin ardından 2017 yılında “Ayvalık Endüstriyel Peyzajı” adıyla UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne kaydedildi. Ayvalık’ın, listeye girmesi için hazırlanan başvuru dosyasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda Mayıs 2021 tarihinde UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Birimi tarafından başlanan çalışmalarda bir yıllık süreç tamamlandı. “Yerelde Görüşmeler” serisi ile yürütülen süreç artık paneller, çalıştaylar ve sempozyumlar düzenlenerek sürdürülecektir.

Bu kapsamda dördüncü panelimizde Bursa Alan Başkanı Prof.Dr.Neslihan Dostoğlu’nun konuşmacı olduğu “UNESCO Dünya Mirası Bursa: Sürecin Değerlendirilmesi ve Gelecekten Beklentiler ” panelinde 22 Haziran 2014 ‘te UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne “Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğuşu” adıyla kaydedilen varlığın; Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan ofiste yürütülen dünya mirası ve alan yönetimi çalışmaları, adaylık süreci, 38. Dünya Mirası Komitesi toplantısı, öncesindeki beklentiler ve sonrasında gerçekleşen eylemler gibi konular alan başkanının gözünden paylaşılmıştır.

Prof.Dr.Neslihan Dostoğlu kimdir:

1955 yılında Bursa’da doğmuştur. ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden mezun olup, aynı bölümde yüksek lisans derecesini aldıktan sonra 1986’da University of Pennsylvania’da doktorasını tamamlamıştır. ODTÜ ve University of Pennsylvania’da araştırma görevliliği yapan Dostoğlu, Anadolu Üniversitesi’nde 1988-1990 yılları arasında yardımcı doçent olarak çalışmıştır. Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyesi ve başkanı olmuştur (1998-2008). 2010’da İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde göreve başlayan Dostoğlu’nun yurtiçinde ve yurtdışında yayımlanmış pek çok makalesi ve bildirisi bulunmaktadır. Bursa Alan Başkanlığı görevini yürütmektedir.

27.06.2022 – AYTUGEB / AYVALIK TURİZM GELİŞTİRME BİRLİĞİ SUNUMU

AYTUGEB / Ayvalık Turizm Geliştirme Birliği Üyelerine Ayvalık’ın UNESCO Dünya Mirası Sürecini Sunduk

AYTUGEB; 5355 sayılı Mahalli İdareler Birliği Yasası çerçevesinde kurulan bir Turizm Birliği’dir. Açılımı; Ayvalık Turizm Geliştirme ve Alt Yapı Hizmet Birliği’dir ve merkezi Ayvalık ilçesidir. Birliğin kuruluşu ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı; 31.10.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış ve birlik aktif olarak yörede faaliyetine başlamıştır. Birlik Meclisi; 18, Birlik Encümeni ise; 7 kişiden oluşmaktadır. AYTUGEB’in yasa gereği kurucu kurumları; İl Özel İdaresi, Ayvalık, Küçükköy ve Altınova Belediye Başkanlıkları ve Turizm İşletme Belgeli Oteller’dir. 6360 Sayılı Bütünşehir yasası gereği Küçükköy ve Altınova belediyeleri kapanmış, İl Özel İdaresi de Balıkesir Büyükşehir Belediyesine devredilmiştir. AYTUGEB, 06.06.2014 Tarihinde yaptığı ilk Birlik Meclis Toplantısı’nda Edremit Belediyesi ile birleşme kararı almıştır. Bununla ilgili Tüzükte ilgili maddeler değiştirilmiş ve Balıkesir Valiliğinin 16.06.2014 tarihli onayı ile birleşme gerçekleştirilmiştir. Birlik başkanı aynı zamanda Ayvalık Belediye Başkanı olan Mesut ERGİN’dir.

Ayvalık ve çevresinde yer alan turizm paydaşlarını bir araya getiren birliğin talebi üzerine 27.06.2022 tarihinde Ayvalık Belediyesi Vural Sineması’nda gerçekleştirilen sunumda Ayvalık’ın UNESCO Dünya Mirası Sürecinde şimdiye kadar gerçekleştirilen çalışmalar, Üstün Evrensel Değer (OUV), Özgünlük ve Bütünlük kavramlarının Ayvalık üzerinden yorumlanması, fırsat ve tehditler, güçlü ve zayıf yönler değerlendirilmiş, UNESCO kurumu, Dünya Mirası kavramı ve Alan Yönetimi sistemi üzerinden bilgi paylaşılmıştır.

01.07.2022 – DR.BERRİN AKIN AKBÜBER PANELİ

“Ayvalık Endüstri Mirasının Bize Anlattıkları” İsimli Üçüncü Panelimiz Sanat Tarihçisi Dr.Berrin AKIN AKBÜBER’in Sunumuyla Gerçekleştirildi

Ayvalık doğumlu olan Akın, yüksek lisans tezinde Ayvalık Evleri’ni (2007) ve doktora tezinde ise Osmanlı’nın Son Dönemlerinde Ayvalık ve Yakın Çevresinde Endüstri ve Ticaret Yapıları’nı  (2014) çalışmıştır. Akademik mesaisinin büyük bir bölümünü Ayvalık Mimarisi ve özellikle Ayvalık Endüstri Mirasına ayırmakta, birçok  makale ve bildiri çalışması ile Ayvalık ile ilgili literatüre katkılar sağlamaktadır.

Ayvalık’ın 19.yy liman kenti okumalarının en önemli parçaları olan, tarihsel zeminin anlaşılabilmesine katkı sağlayan, sanayileşme ve kentleşme hareketlerinin eş zamanlı olduğunu gösteren, ortak bir mimari üslubu ortaya koyan, göreceli sanat değeri taşıyan, sürdürülebilir bir ekonominin parçası olan ve toplumsal belleğin en önemli verilerini ortaya koyan Ayvalık’ın endüstri mirası yapıları; Gerçekleştirilen tipoloji çalışmaları, envanter kayıtları ve belgeler üzerinden yapılan okumalarla, bir dönemin hafızasını bizlere sunmaktadır.

Dr.Berrin AKIN AKBÜBER Kimdir:

Ayvalık doğumlu olan Akın, Yüksek lisans tezinde Ayvalık Evleri’ni (2007) ve doktora tezinde ise Osmanlı’nın Son Dönemlerinde Ayvalık ve Yakın Çevresinde Endüstri ve Ticaret Yapıları’nı  (2014)çalışmıştır.

Akademik mesaisinin büyük bir bölümünü Ayvalık Mimarisi ve özellikle Ayvalık Endüstri Mirasına ayırmakta, birçok  makale ve bildiri çalışması ile Ayvalık ile ilgili literatüre katkılar sağlamaktadır.

27.06.2022 – BALIKESİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU SUNUMU

Balıkesir Kent Konseyi Yürütme Kurulu ’na Ayvalık’ın UNESCO Dünya Mirası Süreci Hakkında Bilgi Sunuldu

Balıkesir’de kent vizyonu oluşturulması, hem şehrilik bilincinin geliştirilmesi, demokratik katılım ve çözümde ortalık ilkelerinin hayata geçirilmesi amacıyla kurulan Balıkesir Kent Konseyi, 2019 yılı Kasım ayında ilk genel kurul seçimlerini gerçekleştirerek faaliyetlerine başlamıştır. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mürsel Sabancı’nın başkanlığını yürüttüğü Konsey çatısı altında birçok kurum ve STK yer almaktadır.

2019 yılından günümüze faaliyetler ve işbirliği esaslı toplantılar düzenleyen Balıkesir Kent Konseyi Yürütme Kurulu, 27.06.2022 Pazartesi günü Ayvalık Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde Cunda Uygulama Oteli’nde toplanmıştır.

Konseyin birinci gündem maddesi için söz alan Öğr.Gör.Yaşagül Ekinci, Ayvalık’ın UNESCO Dünya Mirası Sürecinin öncesi ve sonrası, alan yönetimi planı, Ayvalık’ın üstün evrensel değerleri, acil eylem planları ve Ayvalık’ın eksikleri, fırsatları gibi konularda bilgilendirme yapmıştır. Bu bağlamda Konsey Başkanı Mürsel Sabancı ve Yönetim Kurulu Üyeleri söz alarak; Ayvalık’ın başvuru dosyası ve alan yönetimi çalışmalarında Konsey ve bileşenleri olarak tüm imkanlar dahilinde yer almak istediklerini belirtmişlerdir. Toplantı sonunda çalışma başlıkları üzerinden bir eylem planı hazırlanması konusunda fikir birliğine varılmıştır.

25.06.2022 – MİMAR AYŞEGÜL ÖZER PANELİ

“Ayvalık Koruma ve Planlama Sürecinde Bilgi Yönetimi” İsimli İkinci Panelimiz Mimar Ayşegül Özer’in Sunumuyla Gerçekleştirildi

Selanik Aristotales Üniversitesi’nde “Türkiye ve Yunanistan’da Mübadil Mimarı Mirasının Korunması: Ayvalık ve Resmo Örneği” üzerine doktora çalışmasını sürdüren Özer, Ayvalık’ta 5330 yapı üzerinden gerçekleştirdiği GIS tabanlı envanter oluşturulması sürecini, Ayvalık kentinin Girit / Resmo üzerinden kıyaslamalı analizlerini, korumacılık kavramının yalnızca yapıların mimari restorasyon anlamında ele alınmaması gereken, alt ve üst katmanları olan bir sistem olduğu, yurtiçinden farklı örnekler sunarak Ayvalık üzerine gerçekleştirilebilecek çalışmalar kapsamında bilgi paylaşmıştır.

Ayşegül Özer Kimdir:

Mimarlık eğitimini ve Restorasyon alanındaki yüksek lisans çalışmasını İTÜ ’de, Restorasyon alanında doktora çalışmasını, Yunan Devlet Bursu Vakfı (IKY) tarafından burslu olarak, Selanik Aristotales Üniversitesi’nde Türkiye ve Yunanistanda Mübadil Mimarı Mirasının Korunması: Ayvalık ve Resmo Örneği üzerine sürdürmektedir. Aralarında İzmit Orhangazi Camisi, UNESCO İstanbul Fener-Balat Koruma Programı, Marmara Bölgesi Tarihi Köprüleri Koruma, Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası Büyük Ambar Binası Restorasyon ve Yeniden İşlevlendirme Projesi gibi çeşitli mimari koruma ve onarım projelerinde danışman vb görevlerde yer almıştır. Ayrıca Yunanistan’da çeşitli tarihi konutların restorasyonu ile Asomaton Thissio Türk Hamamı projelerini yürütmüştür. Hakkı Bey İşhanı projesi ile Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı birincilik ödülü almıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde restorasyon alanında ders vermektedir. DOCOMOMO ve ICOMOS Türkiye üyesidir.

23.05.2022 – EMEKLİ BÜYÜKELÇİ GÜRCAN TÜRKOĞLU PANELİ

Emekli Büyükelçi Gürcan Türkoğlu Tarafından “Dünya Mirası Listesi ve Ayvalık’ın UNESCO Dünya Mirası Süreci” Paneli Öğr.Gör.Yaşagül Ekinci Moderatörlüğünde Gerçekleştirildi

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman’ın da katıldığı panelin açılış konuşmasını Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yaptı. Ergin, bir yıl önce başlayan başvuru dosyası hazırlık sürecinde tüm kişi ve kurumların desteğiyle devam edilmesini ve Ayvalık’ın listeye dahil olması ile uluslararası koruma normlarının kente yapacağı katkının önemini vurguladı.

UNESCO’nun kuruluş süreci, bürokratik yapısı, dünyadaki koruma çalışmaları, Türkiye’nin listedeki ve genel merkezdeki faaliyetleri üzerine açıklamalarda bulunan Emekli Büyükelçi Gürcan Türkoğlu, Ayvalık için yürütülen Dünya Mirası Listesi başvuru dosyası hazırlık çalışmalarında son bir yıldır yapılan çalışmaları faaliyet raporlarından inceleyerek belirlenen şeffaf çalışma yönteminin UNESCO nezdinde de önemli bir adım olduğunu, şimdiye kadar ki süreçte doğru bir yolda ilerlendiğini ve Ayvalık’ın oldukça güçlü bir aday olduğunu belirterek başta Belediye Başkanı olmak üzere tüm çalışma ekibine başarılar diledi.

Gürcan Türkoğlu Kimdir:

Büyükelçi Gürcan Türkoğlu 1955 yılında İstanbul’da doğdu. 1978 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 1979 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığının çeşitli birimlerinde ve yurt dışında Cidde, Oslo, Madrid, Şam ve Bağdat Büyükelçiliklerinde ve New York ‘ta BM nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde değişik kademelerde görev yaptı. Büyükelçi olarak ise Türkiye’yi İran, Filistin ve UNESCO nezdinde temsil etti. 2007-2009’da Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Başdanışmanlığı görevinde bulundu. 2009-2012 yıllarında Paris’te UNESCO nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğine, 2014 yılında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkan Yardımcılığına, 2015 yılında ise UNESCO Dünya Mirası Komitesi Başkanlığına seçildi. 2019 yılında emekli oldu.

12.05.2022 – BELEDİYE MECLİSİ SUNUMU

Ayvalık Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısında Ayvalık UNESCO Dünya Mirası Süreci Hakkında Meclis Üyelerine Bilgi Sunduk

Ayvalık Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde yer alan UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Birimi, Mayıs 2021’den günümüze bir yıllık süreci geride bıraktı. Bu süreç içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar, etkinlikler, toplantılar, okuma ve araştırmalarla oluşan birikim; Danışman ve Koordinatör Öğr.Gör. Yaşagül EKİNCİ tarafından Meclis Üyeleri ve dinleyiciler ile paylaşıldı.

“UNESCO Dünya Mirası Listesi Yolunda Ayvalık” isimli sunum ile dünyada koruma anlayışının gelişimi, UNESCO kurumu, koruma kavramları, ICOMOS, IUCN gibi uluslararası koruma argümanları ve örgütlerinin çalışmaları sunumun birinci bölümünü oluştururken, dünya mirası tanımı, geçici liste, kriterler ve süreçlerin ilerleyişi ile ilgili yol haritası ikinci aşama olarak sunulmuştur. Ardından son bölümde Ayvalık özelinde belirlenen kriterler, üstün evrensel değerler ile dünyadaki kültürel ve endüstriyel peyzaj alanlarıyla olan ilişkileri üzerinden değerlendirmeler yapılmıştır.

Bu süreç içerisinde her iki ayda bir oluşturulan faaliyet raporlamalarımızda 2022 Mayıs ayı itibariyle: 6 adet faaliyet raporu hazırlanmış, 8 adet kamu kurumu, 6 adet STK ile görüşülmüş, 10 adet çevrimiçi etkinliğe, 2 adet proje eğitimine, 3 adet çalıştaya, 1 adet panele ve 2 adet fuara katılım sağlanarak Ayvalık’ın UNESCO Dünya Mirası Süreci le ilgili bilgiler paylaşılmış, çalışma kapsamında destek sunabilecek kişi ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar sağlanmıştır. Yerelde görüşmeler kapsamında 32 kişiyle detaylı röportajlar yapılarak, 62 makale, 36 kitap özetlenmiş, sosyal medya üzerinden ulusal ve uluslararası alanda çalışan 45 adet hesap takip edilerek, çalışmalarımız hakkında @ayvalikalanbaskanligi instagram hesabı üzerinden 73 adet paylaşım yapılmış ve toplam 373 takipçiye ulaşılmıştır.

Hazırlanan faaliyet raporlarımızın tamamı tüm ilgililere açık olup, Ayvalık Belediyesi 3’Nolu Hizmet Binası (Boğaziçi Otel yanı) 1.Katta İmar ve Şehircilik Müdürlüğü UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Birimi’mizde raporlarımızı görebilir, sözlü ve yazılı bilgi alabilirsiniz.

31.03.2022 – TEMA AYVALIK İLÇE SORUMLULUĞU TOPLANTISI
TEMA Ayvalık İlçe Sorumluluğu Üyelerine Ayvalık UNESCO Dünya Mirası Süreci Hakkında Bilgi Sunduk

Sakarya Mahallesi’nde muhtarlık ve mahalle gönüllülerinin birlikte kurduğu, atıkları ayrıştırmak, organik atıklarla organik gübre üretimi, bu gübrelerden tıbbi aromatik bitki yetiştirme, evsel atık yağlar ile pilleri toplama ve bu kavramlar üzerinden çocukların eğitilmesi hedefiyle açılmış olan Sakarya Mahalle Bahçesi’nde düzenlenen etkinlikte bir araya gelen TEMA Ayvalık İlçe Sorumluluğu Üyelerine, Ayvalık UNESCO Dünya Mirası Süreci hakkında detaylı bilgiler sunarak, soru-cevaplarla verimli bir toplantı gerçekleştirdik.

TEMA Ayvalık İlçe Sorumlusu Mimar Haluk Aysu’nun çağrısı üzerine planlanan, Ayvalık Alan Başkanlığı Koordinatörü Yaşagül Ekinci tarafından gerçekleştirilen; dünya mirası, UNESCO kurumu, ülkemizdeki ve Türkiye’de ki miras alanları örnekleri, Üstün Evrensel Değer beyannamesi (OUV), bütünlük, özgünlük gibi kavramlar üzerinden yapılan sunumun ardından Ayvalık özelinde çalışılan ana konu başlıkları, süreç ile endüstriyel miras üzerinden dünyadan örnekler tartışılmıştır.

Katılan üyeler tarafından sorulan sorular üzerinden Ayvalık’ın zayıf-kuvvetli yönleri tartışılmış, tehdit-fırsatları ele alınmıştır. Bu bağlamda bizlerde doğal koruma alanında çalışan ve Ayvalık’ı iyi tanıyan TEMA üyelerinden değerli bilgiler edinerek, önemli noktalarda notlarımızı almış olduk.

13.05.2022 – BALIKESİR VALİLİĞİ İKİNCİ TOPLANTISI

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak’ın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen; Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi,

Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Balıkesir Müze Müdürlüğü, AB ve Dış İlişkiler Müdürlüğü temsilcilerinin katıldığı toplantıda; Danışman ve Koordinatör Öğr.Gör.Yaşagül Ekinci’nin gerçekleştirdiği sunumun ardından, sürecin hızlanması bakımından Balıkesir’deki kamu kurumlarından oluşan bir yürütme komitesinin oluşturulması, bilgi paylaşımı, belirlenen tarihlerde toplantılar yapılması kararlaştırılmıştır.

Balıkesir Valililiğinde gerçekleştirilen toplantıda Ayvalık UNESCO Dünya Mirası Sürecinde Balıkesir il merkezinde görev alan paydaşlarla “Ayvalık UNESCO Dünya Mirası Süreci Eylem Planı” paylaşılmış ve Kurumlar arası diyaloğun sağlanması amacıyla çalışma grupları oluşturulması kararlaştırılmıştır.
Mayıs 2022 itibariyle gerçekleştirilen çalışmaları içeren raporda; şimdiye kadar yapılan tüm çalışmaların özeti yer almakta olup, 2022 yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek adımlar, paneller, eğitim ve sempozyum konu başlıkları yer almaktadır.

Talep edilmesi halinde 3 günlük program halinde hazırlanan personel eğitimi dışında raporun Ek01 ekinde 6 adet faaliyet raporu ile Ek02 ekinde UNESCO Başvuru Dosyasının format taslağı tüm paydaşlara sunulmuştur. Böylece interdisipliner bir çalışma sistemi gerektiren süreç içerisinde her kurum ve kuruluş bu maddeler üzerinden yetki ve uzmanlık alanı ile ilgili çalışmaları kendisi planlayabilecektir.

11.02.2022 – EMITT ’22 FUARI / İSTANBUL SUNUMU

İstanbul, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 9-12 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen EMITT (Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı) 2022 etkinliği, dünyanın en büyük beş turizm fuarından birisidir. Etkinlik her yıl 40.000’e yakın sektör profesyonelini ve dünyanın dört bir yanındaki tatil yerlerinin ve seyahat şirketlerinin sunduğu yeni ve heyecan verici seyahat fırsatlarından faydalanmak isteyen turistleri ağırlamaktadır. Ayvalık Belediyesi’nin stant açarak ve “Ayvalık UNESCO Yolunda…” teması ile katılım sağladığı fuarda, Ayvalık Alan Başkanlığı adına Koordinatör ve Danışman Yaşagül Ekinci, 11 Şubat 2022 Cuma günü “UNESCO Dünya Mirası Listesi Yolunda Ayvalık” sunumu gerçekleştirilerek, süreç hakkında bilgiler sunmuştur.

17.12.2021 – BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLANTISI

Ayvalık UNESCO Dünya Mirası Süreci hakkında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İle bilgi paylaşıldı. 2021 Mayıs ayından günümüze Yönetim Planı ve Başvuru Dosyasının hazırlanması bakımından çalışmalarına devam eden Ayvalık Alan Başkanlığı, yerelden edinmeye devam ettiği bilgileri Balıkesir’deki kamu kurum ve kuruluşlarına sunulması sürecinde Balıkesir Valiliği’nin ardından ikinci görüşmeyi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirmiştir.

İki toplantı şeklinde gerçekleşen görüşmelerin ilkinde Balıkesir Kent Konseyi binasında BBB Tarihi Kültürel Miras Şubesi Müdürü Koray Karabulut ve çalışma ekibi tarafından Ayvalık 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planları sunumu gerçekleştirilerek, planlar hakkında bilgi edinilmiş karşılıklı görüş ve öneriler tartışılmıştır.

Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirilen ikinci toplantıda ise Genel Sekreter Yardımcısı ve Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı ekibimizi kabul etmiştir. Bu toplantıda; Ayvalık’ın UNESCO Dünya Mirası Adaylığı Süreci kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar aktarılmış, sürecin ilerleyen safhalarında Büyükşehir Belediyesi’nden talep edilen konular iletilmiştir. Çalışmaların koordinasyon içerisinde yürütülmesi amacı ile yereldeki ekibe verilen eğitimin hızlandırılmış program olarak Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki çalışanlar içinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Eğitimlerin ardından çalıştaylar planlanmış olup zeytin ve endüstriyel miras, arkeoloji, Ege ve Akdeniz havzasındaki liman kentler gibi ana başlıklar temelinde düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Ayvalık UNESCO Dünya Mirası Sürecinin “Bilgilendirme-Farkındalık-Eğitim” ilkleri üzerinden ilerlemesi bakımından kurumlar arası fikir birliğine varılmıştır.

Ayrıca Ayvalık üzerine yeterince araştırılmamış konuların “NE10 Şehir Araştırmaları” ve “Teknoloji Geliştirme Merkezi”nin aracılığıyla fizibilite çalışmaları gerçekleştirilerek, kaynakçaya katkı sağlayacağı belirtilmiştir.

16.12.2021 – BALIKESİR VALİLİĞİ TOPLANTISI

Ayvalık Belediyesi bünyesinde kurulan Alan Başkanlığı 2021 Mayıs ayından yılsonuna kadar geçen sürede kurum içi eğitimler ile ‘’Eğitim-Farkındalık Yaratma’’ çalışmalarının merkezinde ‘’Yerelde Görüşmeler’’i sürdürmüştür. 8 aylık süreç içerisinde Ayvalık özelinde yazılmış makaleler, kitaplar, akademik bildiriler temin edilerek okumalar yapılmış, özetleri çıkarılarak yayınlar arşive alınmıştır. Yerelde çalışmalar yürüten 16 kişiyle birebir röportajlar yapılarak, kendilerinden bilgi ve görüş alınmış, çalışmaları kayda geçirilmiştir. 44. UNESCO Dünya Miras Komitesi ve ANIH 2021 gibi uluslararası etkinlikler takip edilirken, “Endüstri Mirasının Görünür ve Anlaşılır Kılınması” ve “Mysia ve Çevre Kültürleri Arkeoloji Buluşmaları” gibi birçok ulusal etkinliğe doğrudan katılım sağlanmıştır. ÇEKÜL/TKB Dünya Mirası ve Yerel Yönetimler çalıştayı Ayvalık’ta gerçekleştirilirken İzmir Travel Turkey Fuarı’na katılım sağlanmıştır. Zeytin Hasat Festivali paneli ile tüm halka süreç sunulmuş, öğrencilere sunum ve alan gezisi düzenlenmiştir. Akademisyen ve öğrencilerin taleplerine sözlü ve yazılı bilgilendirmeler yapılmaktadır. Yönetim Planı ve Başvuru Dosyasının hazırlanması bakımından okumalar ve yerel görüşmelerde belirgin bir seviyeye gelen ekibimiz, yerelden edinmeye devam ettiği bilgileri Balıkesir’deki kamu kurum ve kuruluşlarına sunmaya ve Balıkesir geneline yayılan işbirliklerini geliştirmeye başlamıştır.

Bu bağlamda Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ile Kasım ayı içinde görüşülmüştür. Aralık ayında Sayın Yaman eşliğinde Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Sayın Vali ile gerçekleşen toplantıya AB ve Dış İlişkiler Bürosu Koor. Tülin Akgül, YİKOB Müdürü Fatih Koç, İl Kül. ve Tur.Md.V. İlkay Karaağaç ve Güney Marmara Kal.Aj.’ndan Candan Şahin katılmıştır.

Ayvalık Alan Başkanlığı’nın temel eğitiminin artık tamamlandığı bilgisi ile birlikte bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmaların Sayın Şıldak ’a takdiminin ardından bundan sonraki süreçte planlanan çalışmaların içerikleri görüşülmüştür.

03.12.2021 – TRAVEL TURKEY ’21 FUARI / İZMİR SUNUMU
Türkiye’nin en büyük turizm platformu olan Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı, 2-4 Aralık 2021 tarihleri arasında Fuarizmir ’de gerçekleştirildi. Ayvalık Belediyesi’nin de stand açarak katılım sağladığı fuarda 3 Aralık 17:00’da Ayvalık UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Birimi koordinatörümüz Yaşagül Ekinci Danışan “Ayvalık UNESCO Dünya Mirası Yolunda” isimli sunumu ile süreç ile ilgili bilgiler sunmuştur.

30 Ekim 2021 – 16. AYVALIK ULUSLARARASI ZEYTİN HASAT FESTİVALİ PANELİ
16.Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat Festivali kapsamında “UNESCO Dünya Mirası Listesi Yolunda Ayvalık” paneli planlanarak, içerik, konuşmacılar, ulaşım, konaklama gibi konularda hazırlık yapılmış ve panel günü organize edilerek etkinliğin gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr.Serhan Ada ‘nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelin konuşmacıları: Ayvalık üzerine araştırmalar yapan Sanat Tarihçi Dr.Berrin Akın, Balıkesir Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve İda Madra Jeoparkı Koordinatörü Prof.Dr.Abdullah Soykan ile Trakya Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Ayvalık Alan Başkanlığı Koordinatörü Yaşagül Ekinci olmuşlardır.
Panelistler Ayvalık’ın tarihsel ve kültürel geçmişi üzerinden zeytin üretimi, bu üretimin mekânsal ve sosyal yansımalarından yola çıkarak endüstriyel yapıların üretilmesi, sokak ve cadde yaşamını şekillendirmesi, anıt ağaçların ve envanterleme çalışmalarının örnekleri, kültürel ve sanatsal alanlardaki yansımaları ekseninde UNESCO Dünya Mirası Sürecine entegrasyonu ve kurumsal ilişkiler üzerinden görüşlerini bildirmişlerdir. Sunumların ardından katılımcıların soru cevapları panel kapsamında tartışılmış ve süreç hakkında genel bilgiler de paylaşılmıştır.

error: