ICOMOS ve IUCN

ICOMOS ve IUCNICOMOS

Sözleşmeyi kabul eden üye devletlerin UNESCO’ya başvurusuyla başlayan süreçte, Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) uzmanlarının başvuruları değerlendirmesi sonunda tamamlanan bir işlem dizisinden sonra aday varlıklar; Dünya Miras Komitesi'nin kararı doğrultusunda bu statüyü kazanmaktadır.

International
COunsil
on
MOnuments
and
Sites

IUCN

Sözleşmeyi kabul eden üye devletlerin UNESCO’ya başvurusuyla başlayan süreçte, Uluslararası Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) uzmanlarının başvuruları değerlendirmesi sonunda tamamlanan bir işlem dizisinden sonra aday varlıklar; Dünya Miras Komitesi'nin kararı doğrultusunda bu statüyü kazanmaktadır.

International
U
nion
for
C
onservation
of
N
ature

Tüm Sorularınız, Görüşleriniz ve Önerileriniz İçin Bize Ulaşın.

error: