İstisnai Evrensel Değer (OUV)

İstisnai Evrensel Değer (OUV)OUTSTANDING UNIVERSAL VALUE

Eğer bir varlık on kriterden bir veya daha fazlasını karşılıyor ise Komite bu varlığın istisnai evrensel değere sahip olduğunu kabul eder.

Bir varlığın istisnai değere sahip olduğunun düşünülmesi için bir varlığın özgünlük ve bütünlük şartlarını karşılaması ve korunmasının sağlanması için yeterli muhafazaya ve yönetime sahip olması gereklidir.
İstisnai evrensel değer, ulusal sınırları aşan ve tüm insanlığın bugünkü ve gelecek kuşakları için ortak öneme sahip bir doğal ve/veya kültürel önemi ifade etmektedir.

Dünyada binlerce kültürel, doğal ve karma miras olmakla beraber, sözleşmenin amacı bunların tamamının korunması değildir.

Sözleşme; İstisnai Evrensel Değer (OUV) olarak kabul edilen «mirasın» korunmasını öngörmektedir.

ÖzgünlükAuthenticity

Özgünlük; Dünya Mirası Listesi’ne giriş kriterleri kapsamında aday gösterilen varlıklar özgünlük koşulunu sağlamak zorundadır.

Özgünlük koşulları, kültürel mirasın türüne ve ait olduğu kültürel çerçeveye bağlı olarak değişebilir.
Bu nedenle ait olduğu kültür çerçevesinde kültürel mirasın özgünlüğünün değerlendirilmesi yönünde bir eğilim vardır.

Orijinalliğe ilişkin olarak Nara Dokümanı, bu tür varlıkların özgünlüklerinin incelenmesi için pratik bir dayanak sağlar. Eğer kültürel değerleri çeşitli öznitelikleri vasıtasıyla tam ve güvenilir bir şekilde ifade edilirse, kültürel bağlamına ve kültürel mirasın türüne bağlı olarak varlıklar, özgünlük koşullarını sağlamış kabul edilebilir.

 • Biçim ve tasarım
 • Malzeme ve madde
 • Kullanım ve işlev
 • Gelenekler, teknikler ve yönetim sistemleri
 • Yer ve konum
 • Dil ve diğer somut olmayan miras türleri
 • Ruh ve duygu
 • Diğer iç ve dış etkenler

BütünlükIntegrity

Dünya Mirası’na aday kültür varlıklarının “iyi korunmuş olmaları, bozulma süreçlerinin denetim altına alınmış olması” istenir.

Bütünlük koşulunu Dünya Mirası Listesi’ne önerilen tüm varlıklar sağlamalıdır.

Bütünlük, doğal ve/veya kültürel mirasın ve özniteliklerinin eksiksizlik ve bütünlüğünün bir ölçütüdür.
Bütünlük varlığın fiziksel durumu yanında, somut olmayan yönlerini de kapsamaktadır. Yapılan değerlendirme ‘’bütünlük/integrity’’ raporu olarak başvuru dosyasında yer alır.

Bu nedenle bütünlüğün şartlarının incelenmesi, varlığın:

 1. İstisnai evrensel değerini ifade etmek için gerekli tüm unsurları ne kadar kapsadığının;
 2. Varlığın önemini gösteren özelliklerin ve süreçlerin tam temsilini sağlayacak yeterli büyüklükte olup olmadığının;
 3. Gelişim ve/veya ihmalin olumsuz etkilerinden ne ölçüde etkilendiğinin;

değerlendirilmesini gerektirir.

Tüm Sorularınız, Görüşleriniz ve Önerileriniz İçin Bize Ulaşın.

error: