Koruma Sürecinde Tarihsel Arka Plan

Koruma Sürecinde Tarihsel Arka Plan

Kültürel ve doğal varlıkların korunmasına ilişkin çabalar Dünya Miras Sözleşmesi’nden daha da eskilere dayanmaktadır.

Özellikle kültürel varlıklar üzerinde iki dünya savaşının neden olduğu tahribat uluslararası toplumun bu yönde ilk somut adımları atmasını sağlamıştır.

1907 tarihli Lahey kuralları ile 20. yy. da kültürel mirasın korunması konusundaki ilk çabalar düzenlenmiş, 1954 tarihli Silahlı Bir Çatışma Halinde Kültür Mallarının Korunmasına Dair Sözleşme ile normatif bir içerik kazanmıştır.

Mısır Hükümeti tarafından Yukarı Nil üzerinde inşa edilen Asvan barajı nedeniyle aralarında II. Ramses’in heykelinin de bulunduğu Nubian anıtlarının sular altında kalma tehdidi ile karşı karşıya kalmaları ve bunların kurtarılmasına yönelik olarak UNESCO’nun 8 Mart 1960 tarihinde yaptığı çağrının Dünya Miras Sözleşmesi ’nin kabul edilmesinde özellikle belirleyici olmuştur.

Tüm Sorularınız, Görüşleriniz ve Önerileriniz İçin Bize Ulaşın.

error: