“ADRAMYTTEİON ETKİ ALANI KÖRFEZ GÜNEY SAHASI ARKEOLOJİ ARAŞTIRMALARI GÜNCEL BELGELEME ÇALIŞMALARI – PLANLAMA SÜREÇLERİNDE VARSAYILAN KÜLTÜR ENVANTERİ SORUNU” BAŞLIKLI PANEL GERÇEKLEŞTİRİLDİ

  • Ağustos 19, 2022

Etkinlik Hakkında

AYVALIK’IN UNESCO DÜNYA MİRASI SÜRECİNDEKİ BEŞİNCİ PANEL ADRAMYTTEİON KAZILARI BİLİMSEL DANIŞMANI VE EDREMİT KÖRFEZİ YÜZEY ARAŞTIRMALARI BAŞKANI DR. ÖĞR. ÜYESİ H. MURAT ÖZGEN ile ADRAMYTTEİON KAZILARI VE KÖRFEZ ARAŞTIRMALARI HEYET ÜYELERİ PROF. DR. M. RIFAT AKBULUT, DOÇ. DR. SABRİYE ÇELİK UĞUZ, DR. H. SERCAN SAĞLAM’IN KATILIMINDA “ADRAMYTTEİON ETKİ ALANI KÖRFEZ GÜNEY SAHASI ARKEOLOJİ ARAŞTIRMALARI GÜNCEL BELGELEME ÇALIŞMALARI – PLANLAMA SÜREÇLERİNDE VARSAYILAN KÜLTÜR ENVANTERİ SORUNU” BAŞLIKLI PANEL GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MSGSÜ Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi olan Dr.Öğr.Üyesi H. Murat ÖZGEN, sunumunda şu ana kadar Körfez Bölgesi ve Ayvalık sahası için varsayılan kültür envanterinin yeterli saha belgelemelerine dayanmayan ve kısmen yanlış yorumları içerir bir halde kabul görmüş olduğunu, buna karşın 2012 yılından bu yana sürdürülen kazılar ve ayrıca 2015 yılından bu yana Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık odağında yürütülen yüzey araştırmaları ile belgelenen kültür varlıkları vasıtasıyla elde edilen verinin bölgesel ölçekte sürdürülen koruma odaklı çalışmalar için önemli bir değer sunacağı görüşünü örneklerle bildirdi. Edremit Körfezi güney sahasında olduğu gibi son yıllarda Ayvalık sahasında yapılan çalışmalarda gerek karasal alan gerekse adalardaki kültür envanterinin dört kat arttığını, yeni tespit edilen ve belgelenen arkeolojik alanların yanı sıra Osmanlı Dönemi sivil mimari örneklerinin de arkeoloji metodolojisiyle ilk kez belgelendiğini örnekleyerek gösterirken, MSGSÜ Şehir Bölge Planlama Bölümü Başkanı Prof.Dr.M.Rıfat AKBULUT, Ayvalık tarihine ilişkin eksik ve hatalı bilgilerin giderilmesi ve kültür mirasının korunmasıyla ilgili tüm taraflarca ortak bir tutum ve anlayış geliştirilmesinin önemini vurguladı. Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Başkanı Doç.Dr.Sabriye ÇELİK UĞUZ, istatiksel verilere dayanarak Ayvalık’ın turizm potansiyelinin nasıl geliştirilebileceği yönünde bilgiler verdi. Dr.H.Sercan SAĞLAM ise, Ayvalık sahasında ekipçe belgelenen Osmanlı Dön. sivil mimari örneklerinin sunduğu bilgilere dayanarak Ayvalık tarihi için süregelen verileri paylaşmıştır.

Yaklaşan Etkinliklerimiz

Yakın zamanda olacak etkinliklerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşın.

error: