“AYVALIK ENDÜSTRİYEL PEYZAJI GZFT ANALİZİ ÇALIŞTAYI” GERÇEKLEŞTİRİLDİ

  • Kasım 24, 2023

Etkinlik Hakkında

GZFT Analiz Çalıştayının Sabah Oturumları;

Trakya Üniversitesi Öğr.Gör. Yaşagül Ekinci Danışan tarafından yapılan açılış konuşmalarının ardından, çalışma yöntemlerinin sunulması, toplantının amacı ve kapsamı konuları irdelenmiştir.

UNESCO Dünya Mirası kavramının tanımı ve alt kavramların aktarılmasının ardından Ayvalık’ın UNESCO Dünya Mirası süreci hakkında genel bilgiler, kronolojik süreç, kriter analizleri ve gerçekleştirilen çalışmalara dair sayısal veriler sunulmuştur.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, UNESCO Dünya Mirası Başvuru Süreci’nde Ayvalık Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında bilgiler sunarak, www.ayvalikmiras.com websayfasının tanıtımını yapmış, içeriği hakkında başlıklar halinde bilgiler paylaşmıştır.
Alan Başkanlığı, Yönetim Planları, Danışma ve Eşgüdüm-Denetleme Kurulları’nın oluşum süreçleri, çalışma yöntemleri, 2863 Sayılı Kanun, 26006 sayılı yönetmelik ile UNESCO Uygulama Rehberleri kapsamında yönergelerin aktarıldığı sabah oturumlarında son olarak bu çalıştayın içerik, kapsam ve amaçları yeniden aktarılmış, katılımcılardan destek sunacakları konular ve yöntemler hakkında yönergeler açıklanmıştır.

Öğleden sonraki oturumlarda katılımcıların 9 farklı masada kapalı grup çalışmaları yapacakları iletilerek, sabah oturumları tamamlanmıştır.

Çalıstayda Öğleden Sonraki Masabaşı Çalışmaları;

Kültürel Miras, Doğal Miras, Miras Yönetimi, Mübadele/Göç, Kültür&Sanat I ve II, Yerel Tarih Araştırmaları, Turizm ve Zeytin kategorilerinde ayrılan masalara yerleştirilen katılımcılar, UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Birimi ile Kültür İşleri Müdürlüğü’nde görev alan uzmanların masa sekreterliğinde iki oturum şeklinde düzenlenen çalışmaları gerçekleştirdiler.

Her masa için daha önce belirlenen moderatörlerin hazırlanan yönergeleri açıklamasıyla başlayan tanışma bölümünden sonra katılımcılar ilk oturumda genel hatları ile sorunları belirlemiş olup kısa bir moladan sonra ikinci oturumda bu sorunlara dair çözüm önerilerini paylaşmışlardır.
Gruplarda belirlenen yazmanlar tarafından kayıt altına alınan bu veriler, moderatörler tarafından aktarılmak üzere sunum formatında fon kartonlarına aktarılarak masa başı oturumları tamamlanmıştır.

Ayvalık Endüstriyel Peyzajı GZFT Analizi Çalıştayı Sunumları;

Doğal Miras masasında 10, Kültürel Miras masasında 15, Miras Yönetimi masasında 8, Mübadele/Göç masasında 7, Kültür&Sanat I masasında 9, Kültür&Sanat II masasında 7, Yerel Tarih Araştırmaları masasında 10, Turizm masasında 7 ve Zeytin masasında 8 olmak üzere 9 farklı masada toplam 81 kişiden oluşan katılımcıların tartışarak şekillendirdiği güçlü, zayıf, fırsat ve tehdit analizleri öncelikle özel hazırlanan form formatında kaydedilerek, raporda kullanılmak üzere grup sekreterliğine teslim edilmiştir.

Sayısal verilerle gruplandığında; Sivil Toplum Kuruluşlarını 13 kişinin , Akademiyi 9 farklı üniversiteden 26 kişinin, Tüzel Kişilikleri 4 kişinin, 7 farklı Resmi Kurumu 10 kişinin ve 28 kişiyle farklı uzmanlık ve ilgilerde bireysel sivil katılımın temsil edildiği masaların sunumlarını grup sözcüleri olarak belirlenen kişiler ortaklaşa alınan kararları sırayla görsel ve sözlü anlatarak, tüm katılımcılar ile paylaşmışlardır.

Yönetim Planına altlık olarak kullanılacak bu karar ve maddeler ile elde edilecek çalıştay raporu ilerleyen tarihlerde www.ayvalikmiras.com websitesi üzerinden yayınlanarak, paylaşılacaktır.

Yaklaşan Etkinliklerimiz

Yakın zamanda olacak etkinliklerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşın.

error: