AYVALIK KÜÇÜKKÖY TEFERİÇ ŞENLİKLERİ KAPSAMINDA DR. BERRİN AKIN AKBÜBER TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN “BELLEKLERİMİZDEKİ KÜÇÜKKÖY” ADLI SUNUMA KATILDIK

  • Haziran 2, 2023

Etkinlik Hakkında

İlki 2016 yılında gerçekleştirilen, bu yıl altıncısı düzenlenen Ayvalık Küçükköy Teferiç Şenlikleri 2 Haziran Cuma günü başladı. Ayvalık ile ilgili çalışmalarını ilk olarak, “Kentli Ayvalık” kitabı ile ortaya koymuş, sonraki süreçte akademik çerçevede ilerleyerek, Ayvalık üzerine Yüksek Lisans ve Doktora tezleri çalışan Dr. Berrin Akın Akbüber, Teferiç Şenlikleri kapsamında “Belleklerimizdeki Küçükköy” adlı sunumu gerçekleştirmiştir.

2022 yılında çıkan Ayvalık Belediyesi Kültür Yayınları’nın 2. kitabı “Ayvalık Tarihi Üzerine Akademik Çalışmalar Seçkisi” adlı kaynakta “Bir Göç Coğrafyası Küçükköy’ün Tarihine Yönelik Bazı Değerlendirmeler” adlı makalesinden yola çıkarak Küçükköy tarihine ilişkin çalışmaları olduğunu öğrendiğimiz Akın, sunumuna, Küçükköy’ün kuruluş tezinden başlayarak, bir Rum yerleşimi olan köyün, 1912 yılı itibariyle Boşnak muhacirlerin de gelmesiyle etnik farklılıkları olan halkların bir aradaki yaşamlarını gerçekleştirdiği sözlü tarih çalışmaları yoluyla bizlere aktarmıştır. Dr. Berrin Akın, Küçükköy Merkez Camii avlusunda gerçekleştirdiği sunumunu, Kurtuluş Savaşı sırasında 172. Alay komutasındaki Yarbay Ali Bey’in emrine giren Boşnak muhacirlerden Kasım Ağa ve Elmas Bey’in milli mücadelede Ayvalık cephesindeki hizmetlerini anlatarak sonlandırmıştır.

Yaklaşan Etkinliklerimiz

Yakın zamanda olacak etkinliklerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşın.

error: