DOÇ.DR. ELA KAÇEL ile MSGSÜ MİMARLIK BÖLÜMÜ ORTAK DERS PROGRAMI GÖRÜŞMESİ

  • Ağustos 15, 2023

Etkinlik Hakkında

19 Haziran 2023’teki ilk görüşmenin çıktılarının paylaşılması ve üniversite ile
Alan Başkanlığı’nın ortak çalışmalar yürütmesi amacıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşem Ela Kaçel ile bir araya geldik.
“Hafıza Peyzajlarından Öğrenmek” adlı yüksek lisans dersi 2024 bahar döneminde açılmak
üzere içeriği Kaçel ile MSGSÜ Restorasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr. Selcen Coşkun
tarafından hazırlanmaktadır. Dersin konuları bağlamında; geçmişten günümüze uzanan, tarihi,
yerel bağlamı ve tektoniği açısından güçlü nitelikleri ve değerleri olan antik alanlar, kalıntılar,
herhangi bir zamana ait terk edilmiş yapılar ve bunların parçaları (duvarlar, sütunlar, çatılar
vb.) arkeolojik bir alanın kazılan kısımlarının ek veya koruyucu yapıları olarak antik alanlara
eklenen modern ve çağdaş yapılar bu dersin çalışma konusunu oluşturacaktır.

Mimarlık tarihinden korumaya, tasarımdan kentsel planlamaya farklı yüksek lisans
programlarından öğrencileri bir araya getirmeyi hedefleyen ders, binaların, alanların, inşa
süreçlerinin, kent kültürlerinin ve kentlerin kolektif belleğinin incelenmesi için yeni
disiplinlerarası ve görsel araştırma yöntemlerini mimarlık tarihi ve koruma alanına entegre
etmeyi amaçlamaktadır.

Ayvalık özelindeki konu başlıkları üzerine yaptığımız görüşmelerde; kent içerisindeki endüstri
mirasının envanterinin oluşturulması, fabrika, işlik, atölye, depo veya yağhane gibi işlevsel
kategorilerde analizlerinin yapılması ve bu mekanların sözlü tarih ile hafızalarının oluşturulması
birinci öneri; Ayvalık kentsel sit alanı dışında kalan, özellikle ada ve yarımadalar üzerinde kalan
dini ve ticari mimari mirasların mevcut durumlarının tespiti, koruma ve kullanım önerilerinin
getirilmesi ve yine bu mekanların sözlü tarih ile hafızalarının oluşturulması ikinci öneri olarak
çalışma programına alınmıştır.

Yaklaşan Etkinliklerimiz

Yakın zamanda olacak etkinliklerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşın.

error: