DR.BERRİN AKIN AKBÜBER ile UNESAK İÇİN HAZIRLADIĞI “AYVALIK RUM ORTODOKS KİLİSELERİ” İSİMLİ ÇALIŞMASINI GÖRÜŞTÜK

  • Ağustos 16, 2023

Etkinlik Hakkında

Dr. Berrin Akın Akbüber ile 2018 yılında UNESAK için hazırladığı “Ayvalık Rum
Ortodoks Kiliseleri” adlı çalışmasındaki dini anıtsal yapılar üzerinden kenti okuma ve süreci
yazma fikri bağlamında görüşme gerçekleştirdik. Erken dönem yapılarında kullanılan malzeme
ve bu malzemenin temin edildiği taş ocağı, yine bu dönemde çokça rastlanan duvar örgüsü gibi
ayırıcı özelliklerin tespitiyle birlikte Ayvalık özelinde tarihlendirmeyle beraber “erken dönem”
yapılarının ve konutlarının envanterlenmesi çalışmasının gerekliliği hakkında konuştuk.
Kullanılan taş malzemenin Altınova’daki Aktepe bölgesinden gelebileceği ihtimali üzerinde
duruldu ve bölgeye alan gezisi düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Akın’ın önerisi ile konu hakkında
çalışma yapan Dr.Hasan Sercan Sağlam ile iletişime geçilerek çalışmaları hakkında
düşüncelerini aldık. Alan da yapıların tespiti, ada-parsel bazında listelenmesi ve haritalanması
konusunda destek verebileceğimizi ayrıca Sağlam’ın çalışmayı akademik düzeyde ele almayı
istediğini öğrendik. Kentin kuruluş sürecine dair önemli katkılar sunulması beklenmektedir.

Akın, Ayvalık tarihi çalışmalarında, belge okumaları yapılarak Ayvalık kentinin kuruluş dönemi üzerine
daha detaylı araştırmalar yapılması gerektiğini ve Osmanlı arşivlerindeki Eğribucak belgelerinin
çevrilerek karanlık döneme ışık tutulabileceğini belirtmiştir. Bu sebeplerle belge okumalarının
hızlandırılması kararlaştırılmıştır. Ayrıca, Altınova tarihine yönelik yüksek lisans tezi ve “Dünden Bugüne
Altınova” adlı çalışmaları bulunan yerel tarih araştırmacısı Ömer Erdem ile görüşme yapılması
kararlaştırıldı.

Yaklaşan Etkinliklerimiz

Yakın zamanda olacak etkinliklerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşın.

error: