MYSİA VE ÇEVRE KÜLTÜRLERİ ARKEOLOJİ BULUŞMALARI TOPLANTISINA KATILIM SAĞLANDI

  • Ekim 7, 2021

Etkinlik Hakkında

Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları 2021 “Mysia ve Çevre Kültürleri Sempozyumu” Ekim Ayında Edremit’te Gerçekleştirildi

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Arkeoloji Buluşmaları Sempozyum ’unda açılış konuşması Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Menderes Magnesia’sı Kazısı Eski Başkanı Prof. Dr. Orhan Bingöl tarafından yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Patara Kazı Başkanı Prof.Dr. Havva İşkan Işık antik kentte 33 yıldır yapılan kazı çalışmaları hakkında ve Balıkesir’de ki 4 önemli antik kent alanının acilen ören yeri statüsüne kavuşması ile ilgili bilgi sunarken, EİSTİ Politeknik Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Kenan Mortan Göbekli Tepe kazılarından elde edilen verilerden yola çıkarak kazılardaki finansman eksikliği ve destek gerekliliğini belirtmiştir.

Uzaktan çevrimiçi yöntem ile sempozyumda bildiri sunan Dr.Sercan Sağlam “Ayvalık Adaları Mimari Mirasının Koruma Sorunları: Büyük Maden Adası Örneği” isimli çalışmasıyla adalarda yer alan kültürel mimari miras ile ilgili yeni elde edilen bulgulardan ve kentsel gelişmenin erken dönemde bu adalarda başladığı bilgileri sunmuştur.

Adramytteion antik kentinin bilimsel başkanlığını yürüten Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Murat Özgen “Adramytteion ve Körfez Sahası Çalışmalarıyla Güncellenen Kültür Envanterinin Kamusal Planlama Süreçlerindeki Yeri” isimli çalışması ile bu saha içerisinde farklı dönem ve temalarda sürdürdükleri çalışmaların bütüncül yorumunun yönlendirmesinde inceleme alanlarının esas olarak Körfez’in tüm güneydoğu kıyısını, Madra Dağları ile bahsi geçen alüvyal düzlüğün tümünü kapsar vaziyette olduğunu belirtmiştir.

Ertunç Denktaş “Adramyttenos Sinus’un Güneyinde Yürütülen Antik Devir Taş Ocağı Tespit Çalışmaları” ile Ayvalık ve çevresindeki antik dönem taş ocakları hakkında bilgi aktarmıştır.

Sempozyum programına Ayvalık Alan Başkanlığı ‘nı temsilen Jeofizik Yüksek Mühendisi F.Nurten ŞİŞMAN DERSAN ve Tarihçi Naz ÖYKÜ GÜREN katılmışlardır.

Yaklaşan Etkinliklerimiz

Yakın zamanda olacak etkinliklerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşın.

error: