YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMİŞ ENDÜSTRİ MİRASI ÖRNEĞİ; CER MODERN ZİYARET EDİLDİ

  • Ağustos 9, 2022

Etkinlik Hakkında

Ayvalık’ın Dünya Mirası Listesi’ne adaylığının “Ayvalık Endüstriyel Peyzajı” kapsamında ele alınmasına istinaden, Dünyadan ve Türkiye’den endüstri mirası yapılarının incelenmesi karşılaştırmalı analizler için altlık oluşturacaktır. Bu bağlamda, Cumhuriyetin ilk yıllarında (1926-1927) demiryollarının millileştirilmesi sürecinin hemen ardından inşa edilen Cer Atölyeleri de endüstri mirasını yansıtan eşsiz örneklerdir. Yapı, dönemin cephe anlayışını göstermesi, Osmanlı mimarisinden, çağdaş mimariye geçişin bazı öğelerini taşıması, Ankara’daki endüstri arkeolojisinin sınırlı örneklerinden birisi olması, konumu ve yeni işlevi nedeniyle kentsel dönüşümü sağlayabilecek niteliklere sahip olması gibi korumaya değer nitelikler göstermektedir. Kısmen yıkılan ve yeniden yapım olanağı bulunmayan birinci dönem hangar binasının iki özgün biriminin sağlıklaştırılması, yapının tümünün kimliğini belirleyen bir mimari tutumla ele alınmıştır. Saydam, eğrisel duvar, bir sargı bezi gibi mevcut birimleri sararken, mevcut hangar yapıları ile sıkıca bağlanır. Eklenen yeni yapılar, mevcut ile barışık birlikteliği sergilerken, dış mekânın da tanımını vurgular ve çok amaçlı olarak kullanılan avluyu belirginleştirir. Yapının var oluş nedeni olan tren ve tren yolu ile birlikteliği sürekli kılınmıştır. Toplumsal bellekte yer etmiş, kültürel kimliğin, mirasın oluşmasında ve sürekliliğinde, kültürel-tarihi değer taşıyan yapılar yaşanan değişimler sonucunda bu yeni kültürel kimliğe adapte olabilmek için değişim yaşamak zorunda kalmaktadırlar. Bu değişimde ise kültürel değerlerin korunarak yeniden hayata kazandırılmasında, yeniden işlevlendirme sürecine toplumsal değeri dolayısı ile gereken önem verilmelidir. Bu amaçla ziyaret ettiğimiz “Cer Modern” Türkiye’deki yeniden işlevlendirilmiş endüstri yapılarının en önemli örneklerinden biridir

Yaklaşan Etkinliklerimiz

Yakın zamanda olacak etkinliklerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşın.

error: