YERELDE GÖRÜŞMELER KAPSAMINDA ADRAMYTTEİON KAZI BAŞKANLIĞI’NDAN PROF.DR. RIFAT AKBULUT, YAR. DOÇ.DR. MURAT ÖZGEN VE DR. SERCAN SAĞLAM BURHANİYE-ÖREN’DEKİ ADRAMYTTEİON KAZI EVİNDE ZİYARET EDİLDİ

  • Ağustos 24, 2021

Etkinlik Hakkında

Ayvalık Belediyesi UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Birimi Yerelde Görüşmeler Serimizin Yedinci Konuğu; Adramytteion Kazı Başkanlığı

Antik dönemden günümüze uzun bir tarih sürecinde varlığını sürdüren Adramytteion şehrindeki arkeolojik kazı çalışmaları Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Murat Özgen’in bilimsel başkanlığında 2012 yılından beri sürdürülmektedir. Kazılar, günümüz Ören Mahallesi dokusu içerisinde farklı mahallerde sürdürülmektedir. Dr. H. Murat Özgen ve Adramytteion ekibi ile Burhaniye, Ören’de düzenlenen toplantıda Ayvalık Adaları Tabiat Parkı alanı da dahil olmak üzere Körfez Güney Sahası’nda kazı başkanlığından ayrı izinle yürütülen yüzey araştırmalarında elde edilen veriler ışığında oluşturulan kültür envanteri çalışması hakkında brifing alınmıştır. Özgen, özellikle Ayvalık çevresinde konumlanan antik taş ocaklarının yerlerinin tespit edildiğini ve bu tespitler üzerine belgeleme çalışmalarının sürdürülmekte olduğunu belirterek, Hellenistik ve Klasik Döneme kadar inen son dönem çalışmalarının varlığından bahsetmiştir. Prof.Dr.M.Rıfat Akbulut şehirleşme sürecinde Ayvalık’ın en önemli farkının; kıyaslanan kentlerde limanın ayrı bir bölgede gelişiyor iken burada endüstriyel üretim, liman ticareti ve konut yerleşiminin bir arada olmasına dikkat çekmiştir. Dr.Hasan Sercan Sağlam adalardan elde edilen verilerden yola çıkılarak Ayvalık kent tarihinin sadece 18.-19.yy’lara sıkışmaması gerektiği, antik dönemden itibaren başlayan bir sürecin dünya mirası kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca Ayvalık ’ta adalarda yaşanmış ve süregelen liman hikayeleri ile bir sirkülasyon olması burayı farklılaştıran diğer bir konu olması paylaşılmıştır.

Antik dönem Ayvalık’ı ve adalardaki arkeolojik miras üzerine çalışmalarına devam eden Adramytteion kazı ve körfez yüzey araştırmaları ekibi ile Ayvalık’ın UNESCO Dünya Mirası Süreci üzerine sohbet ederek kendilerinden hangi konularda destek alabileceğimizi içeren keyifli bir görüşme gerçekleştirdik. Emekleri, çalışmaları ve paylaşımları için kendilerine çok teşekkür ederiz.

Yaklaşan Etkinliklerimiz

Yakın zamanda olacak etkinliklerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşın.

error: